עדכונים

חדשות

 • חובת בקרה במכוני בקרה החלה ב-06.07.2021. בקשות הכוללות מבנים השייכים לפלח הראשון של חובת בקרה במכון בקרה, שהוגשה עבורם בקשה להיתר לוועדה ממועד זה ואילך יהיו חייבים בעריכת בקרה במכון בקרה. התאריך הקובע הוא תאריך הגשת הבקשה להיתר ולא קליטת הבקשה או מועד הגשת בקשה לתיק מידע

   

  מסמך מפורט על ממשקי העבודה בין רשות הרישוי והמפקח מטעמה לבין מכוני בקרה

 • 22/01/2019

  אתרים מורשים להטמנת פסולת בניה - מחוז דרום
  ע"פ אישור המשרד לאיכות הסביבה

  דודאים מועצה בני שמעון: 08-9911772
  אתר לקליטת פסולת נגבים 7, מקבוצת א.מ.צ www.negavim.co.il
  *5417 נייד: 050-9550048

 • 20/11/2018

  החל מה-2/3/18 יש להגיש פטור מהג"א בהגשת המסמכים של פיקוד העורף הנמצאים באתר הוועדה בטפסים ונהלים.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הינו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.