מערכת GIS

אתר ה GIS נועד להוות כלי עזר למשתמש. האתר עדיין בהקמה ולכן המידע המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית. המידע המחייב הנו המידע שיימסר במסגרת בקשות למידע תכנוני

כניסה למערכת GIS