ישובים בסמכות הוועדה

ערערה בנגב
כסיפה
תל-שבע
חורה
שגב שלום
לקייה