דוחות שנתיים של פעילות הוועדה

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

רישוי וביצוע

 

דוחות ספקים ינואר - יוני

דוח ספקים

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות 

תכניות

בינוי ותשריטים

ישיבות

אינטרנט ומיחשוב

דוח אכיפה

 

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תכניות בינוי, תשריטים ותצ"ר

ישיבות

אינטרנט ומחשוב

 

דוח אכיפה

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - מרץ

היתרים (רבעון ראשון כלול בתוך שנת 2017)

רישוי ומידע (לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018)

 

היתרים וביצוע לחודשים אפריל - ספטמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים אוקטובר - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2018

תכניות

תשריטים

ישיבות

היתרים (לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018)

רישוי ומידע (לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018)

תכניות

תשריטים

ישיבות

נציגים