9930

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
נגב מזרחי

9924
9925
 • ברוכים הבאים

  לאתר החדש של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה - נגב מזרחי.
  האתר הינו מונגש ומותאם לסלולר.

  האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הוועדה ועוד.

 • תשלומים באתר

  ניתן לשלם עבור אגרות מידע, פיקדונות, השבחות ואגרות להיתר באתר הוועדה. כמו כן ניתן לפרוס תשלומי אגרות בניה והשבחות עד ל-12 תשלומים.

 • הנחיות פיקוד העורף

  פיקוד העורף הנחיות להערכות עבודה במערכת רישוי זמין

   

הודעה על הארכת המועד להגשת ההצעות לתפקיד היועץ המשפטי

הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה נגב מזרחי מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת מועמדות לוועדת האיתור לתפקיד יועץ משפטי לוועדה המרחבית, עד ליום ה' ה-13.12.18 בשעה 12:00.

 

חדשות

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הינו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.